ความสัมพันธ์ใดที่ถูกควบคุมโดยกฎหมายแพ่ง

กฎหมายแพ่งกำหนดความสัมพันธ์กับแหล่งข้อมูลทางแพ่งในกระบวนการของการวิจัยทางการเงินและเศรษฐกิจสามารถใช้แหล่งข้อมูลต่อไปนี้ได้: กฎหมาย, การควบคุมทางแพ่ง, แรงงานและการบริหารความสัมพันธ์ที่ใช้ในกิจกรรมของ บริษัท

ข้อแตกต่างระหว่างข้อตกลงการเช่ากับข้อตกลงการเช่าคืออะไร?

ข้อแตกต่างระหว่างข้อตกลงการเช่ากับข้อตกลงการเช่าคืออะไร? อ่านบทความ 606 และ 626 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งของสหพันธรัฐรัสเซียตามประมวลกฎหมายแพ่ง: บทความ 606 สัญญาเช่าภายใต้สัญญาเช่า (ผู้ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์) ผู้ให้เช่า (ผู้ให้เช่า) มีหน้าที่ต้องจัดหา ...

การบันทึกของเครื่องบันทึกเสียงในโทรศัพท์มือถือเป็นหลักฐานในศาลหรือไม่?

การบันทึกของเครื่องบันทึกเสียงในโทรศัพท์มือถือเป็นหลักฐานในศาลหรือไม่? ไม่ว่าศาลจะยอมรับบันทึกนี้เป็นหลักฐานศาลจะตัดสินโดยอ้อมหากมีหลักฐานอื่น ๆ ทั้งการบันทึกเสียงแบบอะนาล็อกและดิจิตอลเป็นหลักฐานที่สมบูรณ์ ...

ช่วย pzhalsta !! ! บนพื้นฐานของกฎหมายคุณต้องให้ตัวอย่างของการป้องกันตัวด้วยสิทธิพลเมือง ...

ช่วยด้วย !! ! บนพื้นฐานของกฎหมายควรมีการให้ตัวอย่างการป้องกันตนเองของสิทธิพลเมือง ... รายการวิธีการคุ้มครองสิทธิพลเมืองมีอยู่ในส่วนทั่วไปของประมวลกฎหมายแพ่ง ในงานศิลปะ 12 GK ปกป้องความปลอดภัยนั้น ...

ใครเป็นผู้ลงทะเบียนสถานะของนิติบุคคล?

ใครเป็นผู้ลงทะเบียนสถานะของนิติบุคคล? ภาษี บทความ 13.1 การลงทะเบียนของรัฐขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร 1 องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรขึ้นอยู่กับการลงทะเบียนของรัฐตามกฎหมายของรัฐบาลกลางของ 8 สิงหาคม 2001 N 129-FZ ...

รายละเอียดของเอกสารเรียกว่าอะไร?

Что называют реквизитами документа? Реквизит документа обязательный элемент оформления официального документа. 1 Состав реквизитов, которые используются при подготовке и оформлении организационно-распорядительных документов, определяется ГОСТом Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная…

คุณสามารถถอนการอ้างสิทธิ์ได้ ถ้าศาลตัดสินใจที่จะพิจารณาหรือไม่

คุณสามารถถอนการอ้างสิทธิ์ได้ ถ้าศาลตัดสินใจที่จะพิจารณาหรือไม่ ศาลจะต้องส่งคืนข้อเรียกร้องถ้าก่อนที่จะตัดสินใจรับการพิจารณาคดีโจทก์ได้รับ ...

จะท้าทายผู้พิพากษาในคดีแพ่งได้อย่างไร?

จะท้าทายผู้พิพากษาในคดีแพ่งได้อย่างไร? การยกเลิกการเข้าร่วมของกระบวนการเพื่อให้แน่ใจว่าการออกคำตัดสินทางกฎหมายและการพิสูจน์ที่แท้จริงเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้เข้าร่วมในการดำเนินคดีทางแพ่งกับสิทธิและหน้าที่ของรัฐ ...

หาก Sberbank ปฏิเสธที่จะให้เครดิตโดยไม่อธิบายเหตุผลจะลงโทษได้อย่างไร

Если сбербанк отказывает в кредите без обьяснения причин, как их наказать? наказать просто — не берите кредит. он для банков очень выгоден Нет!! ! такого закона …имеют право. Это Вы…

ประโยชน์ที่จับต้องไม่ได้คืออะไร? สถานะทางกฎหมายของพวกเขา? พวกเขาจะสืบทอดอย่างไร

ประโยชน์ที่จับต้องไม่ได้คืออะไร? สถานะทางกฎหมายของพวกเขา? พวกเขาจะสืบทอดอย่างไร วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกเขียนขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณต้องการคำตอบสำหรับโครงการความบันเทิง พวกเขาจะไม่ได้รับมรดกในทางใด ๆ ประมวลกฎหมายแพ่งพิจารณา ...

ความไม่แน่นอนและความเป็นโมฆะของธุรกรรมความแตกต่างคืออะไร?

ความไม่แน่นอนและความเป็นโมฆะของธุรกรรมความแตกต่างคืออะไร? บทความ 166 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง ธุรกรรม 1 ที่ถูกต้องและเป็นโมฆะ การทำธุรกรรมที่ไม่ถูกต้องในพื้นที่ที่จัดตั้งขึ้นโดยรหัสนี้โดยอาศัยการได้รับการยอมรับเช่นศาล (ท้าทาย ...

การยกเลิกข้อตกลงบริการเพียงฝ่ายเดียว

การยกเลิกสัญญาบริการเพียงฝ่ายเดียวสิทธิของคู่กรณี (ทั้งผู้รับเหมาและลูกค้า) ในการปฏิเสธที่จะทำสัญญาสำหรับการให้บริการเพียงฝ่ายเดียว (!) ก่อตั้งขึ้นโดยอาร์ท 782 ประมวลกฎหมายแพ่งมันไม่ ...

การปลอมแปลงคืออะไร

การทำผิด, การทำผิด, การบิดเบือนคืออะไร .... ส่วนใหญ่มักจะมีประโยชน์บางอย่าง !!!! นี่คือกฎหมายอาญาค้นหาการรับประกันเปิดรหัสและค้นหาบทความเกี่ยวกับการปลอมแปลง ให้แน่ใจว่าได้ตรวจสอบความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ ...

คำร้องคืออะไร

что такое ходатайство? Просьба ну да, типо того Индивидуальное или коллективное прошение, подаваемое в органы государственной власти или органы местного самоуправления в письменном виде. Рекомендация! ходатайство — изложенное в письменной…

เราจะขอรายชื่อผู้ถือหุ้นได้อย่างไร

เราจะขอรายชื่อผู้ถือหุ้นได้อย่างไร โง่)))))))) คุณสามารถติดต่อนายทะเบียนในนามของผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงมากกว่า 1% ของจำนวนหุ้นที่คุณต้องการ ...

ก่อตั้งเอกสาร วิธีการรับรองสำเนากฎหมายของนิติบุคคลอย่างถูกต้อง? ขอบคุณล่วงหน้า

ก่อตั้งเอกสาร วิธีการรับรองสำเนากฎหมายของนิติบุคคลอย่างถูกต้อง? ขอบคุณล่วงหน้า หากคุณต้องการสำเนาที่ไม่ฉีกขาดให้นำสำเนาของกฎบัตรลงในแต่ละแผ่น (ทางด้านขวา) ใส่รหัส ...

วิธีการเข้าใจการทำธุรกรรมทางกฎหมายที่เป็นนามธรรมและไม่เป็นทางการ?

как понять абстрактные и казуальные юридические сделки? Любая сделка имеет правовое основание — правовую цель, к достижению которой стремятся субъекты. Из каузальной сделки видно, какую правовую цель она преследует. Права…

วิธีที่จะทำให้คำสั่งของการเรียกร้องต่อศาลสำหรับการรับรู้ข้อผิดพลาดในเอกสาร

วิธีที่จะทำให้คำสั่งของการเรียกร้องต่อศาลที่จะยอมรับข้อผิดพลาดในเอกสารที่คุณต้องเขียนใบสมัครเพื่อสร้างความเป็นเจ้าของเอกสารชื่อเรื่องนี่คือตัวอย่าง: ใน ________________________ ผู้สมัครศาล: ______________________________

ความแตกต่างระหว่างการเป็นเจ้าของและการใช้งานคืออะไร?

ความแตกต่างระหว่างการเป็นเจ้าของและการใช้งานคืออะไร? เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดของพร็อพเพอร์ตี้ 1) การเป็นเจ้าของ 2) การใช้ 3) การกำจัดใช้รูปแบบโดยรวมในรูปแบบสิทธิการเป็นเจ้าของเท่านั้น กรรมสิทธิ์เป็นของถูกกฎหมาย ...

การลงทะเบียนคืออะไร? ...

การลงทะเบียนสถานะนิติบุคคลของนิติบุคคลคืออะไร ... การลงทะเบียนสถานะนิติบุคคลแบบครบวงจรการลงทะเบียนสถานะนิติบุคคลแบบครบวงจรของนิติบุคคล ในการสมัครสมาชิกสถานะทางกฎหมายของ ...