ช่วยหลามใหม่

ช่วย python newbie a = int (input ()) b = int (input ()) c = random.randint (a, b) print (c) print (random.randint (a, b)) สิ่งนี้ใช้ได้ - หายไปเท่านั้น แจกหมายเลขสุ่ม นำมันออกมานั่นคือ นำเข้า randomprint (random.randint (int (input ()), int (input ()))) เช่นเดียวกับที่ ...

วิธีการสับความรู้ทางเว็บ?

จะแฮ็ค Web literate ได้อย่างไร? นี่คือวิดีโอแสดงวิธีใช้สคริปต์และผ่านเบราว์เซอร์ใดที่ใช้งานได้ 100% ฉันตรวจสอบด้วยตัวเอง https://www.youtube.com/watch?v=DU0uq37mXYQ ที่นี่ทุกอย่างแสดงอยู่ https://www.youtube.com/watch?v=k7PKbgv3CKQ นี่คือข้อความลิงก์: https://yadi.sk/d/-YsXZuyJr4Qsu ไฮไลต์ จดหมาย ...