ความสัมพันธ์ใดที่ถูกควบคุมโดยกฎหมายแพ่ง

กฎหมายแพ่งกำหนดความสัมพันธ์กับแหล่งข้อมูลทางแพ่งในกระบวนการของการวิจัยทางการเงินและเศรษฐกิจสามารถใช้แหล่งข้อมูลต่อไปนี้ได้: กฎหมาย, การควบคุมทางแพ่ง, แรงงานและการบริหารความสัมพันธ์ที่ใช้ในกิจกรรมของ บริษัท

ข้อแตกต่างระหว่างข้อตกลงการเช่ากับข้อตกลงการเช่าคืออะไร?

ข้อแตกต่างระหว่างข้อตกลงการเช่ากับข้อตกลงการเช่าคืออะไร? อ่านบทความ 606 และ 626 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งของสหพันธรัฐรัสเซียตามประมวลกฎหมายแพ่ง: บทความ 606 สัญญาเช่าภายใต้สัญญาเช่า (ผู้ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์) ผู้ให้เช่า (ผู้ให้เช่า) มีหน้าที่ต้องจัดหา ...

การบันทึกของเครื่องบันทึกเสียงในโทรศัพท์มือถือเป็นหลักฐานในศาลหรือไม่?

การบันทึกของเครื่องบันทึกเสียงในโทรศัพท์มือถือเป็นหลักฐานในศาลหรือไม่? ไม่ว่าศาลจะยอมรับบันทึกนี้เป็นหลักฐานศาลจะตัดสินโดยอ้อมหากมีหลักฐานอื่น ๆ ทั้งการบันทึกเสียงแบบอะนาล็อกและดิจิตอลเป็นหลักฐานที่สมบูรณ์ ...

ช่วย pzhalsta !! ! บนพื้นฐานของกฎหมายคุณต้องให้ตัวอย่างของการป้องกันตัวด้วยสิทธิพลเมือง ...

ช่วยด้วย !! ! บนพื้นฐานของกฎหมายควรมีการให้ตัวอย่างการป้องกันตนเองของสิทธิพลเมือง ... รายการวิธีการคุ้มครองสิทธิพลเมืองมีอยู่ในส่วนทั่วไปของประมวลกฎหมายแพ่ง ในงานศิลปะ 12 GK ปกป้องความปลอดภัยนั้น ...

ใครเป็นผู้ลงทะเบียนสถานะของนิติบุคคล?

ใครเป็นผู้ลงทะเบียนสถานะของนิติบุคคล? ภาษี บทความ 13.1 การลงทะเบียนของรัฐขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร 1 องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรขึ้นอยู่กับการลงทะเบียนของรัฐตามกฎหมายของรัฐบาลกลางของ 8 สิงหาคม 2001 N 129-FZ ...

รายละเอียดของเอกสารเรียกว่าอะไร?

รายละเอียดของเอกสารเรียกว่าอะไร? ข้อกำหนดเบื้องต้นของเอกสารเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นของเอกสารอย่างเป็นทางการ 1 องค์ประกอบของรายละเอียดที่ใช้ในการจัดเตรียมและการดำเนินการขององค์กรและเอกสารการบริหารถูกกำหนดโดย GOST R 6.30-2003“ ระบบเอกสารประกอบแบบครบวงจร รวมเป็นหนึ่ง ...

คุณสามารถถอนการอ้างสิทธิ์ได้ ถ้าศาลตัดสินใจที่จะพิจารณาหรือไม่

คุณสามารถถอนการอ้างสิทธิ์ได้ ถ้าศาลตัดสินใจที่จะพิจารณาหรือไม่ ศาลจะต้องส่งคืนข้อเรียกร้องถ้าก่อนที่จะตัดสินใจรับการพิจารณาคดีโจทก์ได้รับ ...

จะท้าทายผู้พิพากษาในคดีแพ่งได้อย่างไร?

จะท้าทายผู้พิพากษาในคดีแพ่งได้อย่างไร? การยกเลิกการเข้าร่วมของกระบวนการเพื่อให้แน่ใจว่าการออกคำตัดสินทางกฎหมายและการพิสูจน์ที่แท้จริงเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้เข้าร่วมในการดำเนินคดีทางแพ่งกับสิทธิและหน้าที่ของรัฐ ...

หาก Sberbank ปฏิเสธที่จะให้เครดิตโดยไม่อธิบายเหตุผลจะลงโทษได้อย่างไร

หาก Sberbank ปฏิเสธการกู้ยืมโดยไม่ต้องอธิบายเหตุผลวิธีการลงโทษพวกเขา? มันง่ายที่จะลงโทษ - อย่ากู้เงิน มันมีกำไรมากสำหรับธนาคาร No !! ! ของกฎหมายดังกล่าว ... มีสิทธิได้รับ นี่คือคุณ ...

ประโยชน์ที่จับต้องไม่ได้คืออะไร? สถานะทางกฎหมายของพวกเขา? พวกเขาจะสืบทอดอย่างไร

ประโยชน์ที่จับต้องไม่ได้คืออะไร? สถานะทางกฎหมายของพวกเขา? พวกเขาจะสืบทอดอย่างไร วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกเขียนขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณต้องการคำตอบสำหรับโครงการความบันเทิง พวกเขาจะไม่ได้รับมรดกในทางใด ๆ ประมวลกฎหมายแพ่งพิจารณา ...

ความไม่แน่นอนและความเป็นโมฆะของธุรกรรมความแตกต่างคืออะไร?

ความไม่แน่นอนและความเป็นโมฆะของธุรกรรมความแตกต่างคืออะไร? บทความ 166 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง ธุรกรรม 1 ที่ถูกต้องและเป็นโมฆะ การทำธุรกรรมที่ไม่ถูกต้องในพื้นที่ที่จัดตั้งขึ้นโดยรหัสนี้โดยอาศัยการได้รับการยอมรับเช่นศาล (ท้าทาย ...

การยกเลิกข้อตกลงบริการเพียงฝ่ายเดียว

การยกเลิกสัญญาบริการเพียงฝ่ายเดียวสิทธิของคู่กรณี (ทั้งผู้รับเหมาและลูกค้า) ในการปฏิเสธที่จะทำสัญญาสำหรับการให้บริการเพียงฝ่ายเดียว (!) ก่อตั้งขึ้นโดยอาร์ท 782 ประมวลกฎหมายแพ่งมันไม่ ...

การปลอมแปลงคืออะไร

การทำผิด, การทำผิด, การบิดเบือนคืออะไร .... ส่วนใหญ่มักจะมีประโยชน์บางอย่าง !!!! นี่คือกฎหมายอาญาค้นหาการรับประกันเปิดรหัสและค้นหาบทความเกี่ยวกับการปลอมแปลง ให้แน่ใจว่าได้ตรวจสอบความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ ...

คำร้องคืออะไร

คำร้องคืออะไร คำร้องขอคือใช่ประเภทของคำร้องขอเป็นรายบุคคลหรือแบบรวมที่ส่งไปยังหน่วยงานสาธารณะหรือหน่วยงานท้องถิ่นเป็นลายลักษณ์อักษร คำแนะนำ! ใบสมัคร - กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ...

เราจะขอรายชื่อผู้ถือหุ้นได้อย่างไร

เราจะขอรายชื่อผู้ถือหุ้นได้อย่างไร โง่)))))))) คุณสามารถติดต่อนายทะเบียนในนามของผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงมากกว่า 1% ของจำนวนหุ้นที่คุณต้องการ ...

ก่อตั้งเอกสาร วิธีการรับรองสำเนากฎหมายของนิติบุคคลอย่างถูกต้อง? ขอบคุณล่วงหน้า

ก่อตั้งเอกสาร วิธีการรับรองสำเนากฎหมายของนิติบุคคลอย่างถูกต้อง? ขอบคุณล่วงหน้า หากคุณต้องการสำเนาที่ไม่ฉีกขาดให้นำสำเนาของกฎบัตรลงในแต่ละแผ่น (ทางด้านขวา) ใส่รหัส ...

วิธีการเข้าใจการทำธุรกรรมทางกฎหมายที่เป็นนามธรรมและไม่เป็นทางการ?

วิธีการเข้าใจการทำธุรกรรมทางกฎหมายที่เป็นนามธรรมและไม่เป็นทางการ? การทำธุรกรรมใด ๆ มีพื้นฐานทางกฎหมาย - เป้าหมายทางกฎหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ผู้สมัครต้องการ จากการทำธุรกรรมเชิงสาเหตุมันชัดเจนว่ามีวัตถุประสงค์ทางกฎหมายอะไร สิทธิ ...

วิธีที่จะทำให้คำสั่งของการเรียกร้องต่อศาลสำหรับการรับรู้ข้อผิดพลาดในเอกสาร

วิธีที่จะทำให้คำสั่งของการเรียกร้องต่อศาลที่จะยอมรับข้อผิดพลาดในเอกสารที่คุณต้องเขียนใบสมัครเพื่อสร้างความเป็นเจ้าของเอกสารชื่อเรื่องนี่คือตัวอย่าง: ใน ________________________ ผู้สมัครศาล: ______________________________

ความแตกต่างระหว่างการเป็นเจ้าของและการใช้งานคืออะไร?

ความแตกต่างระหว่างการเป็นเจ้าของและการใช้งานคืออะไร? เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดของพร็อพเพอร์ตี้ 1) การเป็นเจ้าของ 2) การใช้ 3) การกำจัดใช้รูปแบบโดยรวมในรูปแบบสิทธิการเป็นเจ้าของเท่านั้น กรรมสิทธิ์เป็นของถูกกฎหมาย ...

การลงทะเบียนคืออะไร? ...

การลงทะเบียนสถานะนิติบุคคลของนิติบุคคลคืออะไร ... การลงทะเบียนสถานะนิติบุคคลแบบครบวงจรการลงทะเบียนสถานะนิติบุคคลแบบครบวงจรของนิติบุคคล ในการสมัครสมาชิกสถานะทางกฎหมายของ ...