อายุหินนานเท่าไหร่แล้ว

อายุหินนานเท่าไหร่แล้ว ยุคหินในโบราณคดีเบ็ดตกปลายุคหินวันที่แน่นอนของช่วงเวลานี้ไม่แน่นอนขัดแย้งและแตกต่างกันไปตามภูมิภาค อย่างไรก็ตามเราสามารถพูดคุยเกี่ยวกับยุคหิน ...

โปรดตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ทางกฎหมายให้มากที่สุด

назовите, пожалуйста, как можно больше юридических наук Юридические науки — это все знания о государстве и праве в целом. Но она подразделяется на отдельные части, наподобие того, как целостная наука…

ลักษณะของการเขียนบนโลก

การปรากฏตัวของการเขียนบนโลกการเขียนครั้งแรกที่เกิดขึ้นบนโลกคือซู มันเกิดขึ้นประมาณ 5 เมื่อหลายพันปีก่อน งานเขียนของพวกเขาเรียกว่ารูปแบบฟอร์มล่าสุด พวกเขาเขียนบนเม็ดดิน ...

มีดโกนคืออะไร

มีดโกนของเครื่องจักรเคลื่อนที่และขนย้ายดินนั้นออกแบบมาสำหรับการขุดดิน (ชั้นแนวนอน) การขนส่งและทิ้งลงในดินในชั้นความหนาที่กำหนด :))) Scraper, scraper (มีดโกนภาษาอังกฤษจากขูดขูด ...

คุณช่วยตอบได้ไหม

คุณช่วยตอบได้ไหม Ramapitek ถูกอธิบายครั้งแรกโดย John Lewis ใน 1934 โดยใช้กรามบนที่พบในอินเดียซึ่งมีอายุประมาณ 12 ล้านปี ต่อมาเขาพบซากของเขาในภาคตะวันออก ...

ผลิตภัณฑ์คืออะไร

สินค้าคืออะไรสินค้าโภคภัณฑ์คือสิ่งที่คุณซื้อและขาย คนก็ตกอยู่ในประเภทนี้ มีไว้ขายอะไร Tov # 769; p สิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวข้องในการแลกเปลี่ยนสิ่งอื่น ๆ ฟรี 1, ...

เครื่องหมายคำถามปรากฏอย่างไร

เครื่องหมายคำถามปรากฏอย่างไร เครื่องหมายวรรคตอนเป็นสิ่งประดิษฐ์ล่าสุด ภาษาตะวันตกและตะวันออกกลางไม่มีเครื่องหมายวรรคตอนเลยแม้แต่ภาษาอัสซีเรียและบาบิโลนก็ใส่ที่ว่างตอนท้าย ...

การกุศลคืออะไร?

การกุศลคืออะไร? พจนานุกรมความคลาดเคลื่อนของ Ozhegov: ให้ที่พักพิงและอาหารแก่เด็กกำพร้า พจนานุกรมอธิบายของภาษารัสเซียถูกกำหนดไว้แล้ว, ฉันใคร่ครวญ, ฉันใคร่ครวญและนักบวช; ผี นกฮูก ใคร (อะไร) (ล้าสมัย) ...

ความช่วยเหลือด้านภาษาอังกฤษโปรดแปลสำนวน / สำนวน ด่วนมาก แปลภาษารัสเซีย

Англ.яз Помогите пожалуйста перевести идиомы/выражения. ОЧЕНЬ СРОЧНО. перевод на русский Score an own goal-забить гол самому A mans healh is failing-здоровье человека ухудшается start the ball rolling — двигаться с…

значение слова» отчаянность»? пожалуйста приведите примеры отчаянного поведения

значение слова» отчаянность»? пожалуйста приведите примеры отчаянного поведения Это когда нет выхода из какой-то тупиковой ситуации. Но его обязательно нужно найти. И тогда говорят, он это, или она сделали это…

กรุณาบอกความหมายของคำศัพท์เรื่องความรู้และเป้าหมายของความรู้ ...

Скажите пожалуйста определение терминов субъект познания и объект познания.. . Мировой разум точного термина не помню, но субъект — это познавающий, а объект — познаваемое (что-то в этом роде:))))))) Субъект…

Marxism-Leninism / อธิบายสั้น ๆ อย่างชัดเจนมันคืออะไร? สาระสำคัญของอุดมการณ์นี้คืออะไร?

Марксизм-ленинизм/ Объясните кратко и чётко Что это такое ? какова суть этой идеологии? Марксизм-ленинизм — наука о законах развития природы и общества, наука о революции и о победе социализма во…

สมการปฏิกิริยาอิออน

สมการปฏิกิริยาอิออน ไม่มีสมการปฏิกิริยาไอออนปฏิกิริยาเคมีในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ (กรดเบสและเกลือ) ดำเนินการต่อโดยการมีส่วนร่วมของไอออน ทางออกสุดท้ายอาจยังคงชัดเจน (ผลิตภัณฑ์ละลายได้ในน้ำ) ...

ช่วยด้วย ... ต้องการความหนาแน่นของทองแดง ..

Помогите пожалуйста… нужна плотность меди.. Плотность: 8,96 г/см3 Плотность меди — 8,93*103кг/м3; Удельный вес меди — 8,93 г/cм: 3; Удельная теплоемкость меди при 20oC — 0,094 кал/град; Температура плавления меди…

ต้องการความช่วยเหลือ โปรดระบุเป้าหมายหลักของภาคประชาสังคม

нужна помощь. назовите пожалуйста основные цели гражданского общества основная (и единственная) цель ГО — участие самих граждан в управлении государством и в формировании общественных устоев. вс остальное ытекает отсюда. Понятие…

ข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจสำมะโนประชากรของ 1926 ในอินเทอร์เน็ตตามเมืองคืออะไร?

ข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจสำมะโนประชากรของ 1926 ในอินเทอร์เน็ตตามเมืองคืออะไร? 17 ธันวาคม 1926 เป็นการสำรวจสำมะโนประชากร All-Union แห่งสหภาพโซเวียตซึ่งครอบคลุมประชากรทั้งหมดของประเทศ ดำเนินการโดยวิธีการสำรวจ จำนวนประชากรที่แท้จริงถูกนำมาพิจารณา ...

Что такое «умозаключение»

Что такое «умозаключение» Умозаключение-мыслительный процесс, в ходе которого из одного или нескольких суждений, называемых посылками, вынводится новое суждение, называемое заключением или следствием. Умозаключения часто подразделяют на дедуктивные (см. : Дедукнция)…

ช่วยฉันค้นหาความเชี่ยวชาญอาร์เจนติน่ากินีเวียมาเลเซียมาเลเซียสหรัฐอเมริกาฟินแลนด์ชิลีโปรดช่วยด้วย

ช่วยฉันค้นหาความเชี่ยวชาญของอาร์เจนติน่า, กินี, เลีย, มาเลเซีย, สหรัฐอเมริกา, ฟินแลนด์, ชิลี, โปรดช่วยฉันด้วยและเรากำลังพูดถึงความเชี่ยวชาญในด้านใด ถ้าเป็นเรื่องเศรษฐกิจเราก็มาที่นี่อ่านเกี่ยวกับการผลิตยูเรเนียมเนื้อสัตว์และข้าวสาลีและวิศวกรรมเครื่องกล ...

ใครและจมเรือประจัญบานบิสมาร์กอย่างไร?

кто и как потопил линкор Бисмарк? смотрите тут- оч-чень подробно, по минутам: ссылка заблокирована по решению администрации проекта Линкор «Бисмарк» это линейный корабль германского военного флота, один из самых известных…