วิธีสร้าง chat bot vkontakte !!! ต้องการคำแนะนำทีละขั้นตอน

วิธีสร้าง chat bot vkontakte !!! ต้องการคำแนะนำทีละขั้นตอนหรือใช้เว็บไซต์: http: //iii.ru/signup หรือเพียงแค่บนคอมพิวเตอร์) 1) Study php2) Study VK API3) เขียน ไปที่ iii.ru และสร้างข้อมูล ซอฟต์แวร์การรวม ...